Bilder fra Fredshusets åpningsfest

De syv klappende medarbeiderne i Norges Fredsråd har jobbet med å få på plass det praktiske i forbindels med etableringen av Fredshuset. Fra venstre: Christian Clementsen, Sveinung Holien, Alex Klein, Marie Thoresen, Barbara Trojanowska, Kamila Wisz og Hedda Langemyr. FOTO: Alexander Harang.

Tidligere SV-leder Berit Ås som tidligere på dagen holdt en tale hvor hun trakk de historiske trådene tilbake til tidligere tiårs fredskamper. FOTO: Alexander Harang.

Musiker Ida Isax Alfstad og bandet hennes sang og spilte for de fremmmøtte. FOTO: Alexander Harang.

Konferansier Magnus Løvold presenterte innlederne og sørget for at arrangementet hadde en rød tråd. FOTO: Alexander Harang.

Publikum fra Changemaker og ICAN. FOTO: Alexander Harang.

Tina Shagufta Kornmo fra LIM og Halvard Hjermundrud fra PBI. FOTO: Alexander Harang.

Fred­rik S. Heffermehl, ærespresident i Norges Fredsråd, som for tiden er aktiv på mediefronten med kritikk av den norske Nobelkomiteen for deres brudd på Alfred Nobels testament. FOTO: Alexander Harang.

Festens yngste deltaker og den mest hårete (Knut Hjelleset). FOTO: Alexander Harang.

Komiker og samfunndebattant Shabana Rehman er nyansett i LIM-nettverket og var for anledningen antrukket blond “Habintu”-parykk. FOTO: Alexander Harang.

Les mer om åpningen av Fredshuset her: http://fredshuset.no/apnet-fredshuset/

Se flere av Alexander Harangs bilder fra åpningsfesten her: http://homepage.mac.com/alexanderharang/Fredshuset%20åpnes!/index.html

Åpner Norges viktigste møtested for fred

Torsdag 1. mars markerer Norges Fredsråd og sju andre organisasjoner etableringen av det nye kontorfellesskapet Fredshuset. 81 inviterte gjester fra fredsorganisasjoner, politikk, forskning og medier kommer.

– Fredshuset skal ikke være en selvstendig organisasjon, men vi skal være Norges største og viktigste møtested for frivillig fredsarbeid, sier Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

Fredshuset samler åtte av de mest sentrale organisasjonene i norsk fredsbevegelse: Foruten Norges Fredsråd, som er en paraplyorganisasjon for 22 norske fredsorganisasjoner, omfatter samarbeidet organisasjonene CISV, ICAN, LIM, Nansen Dialogue Network, Nei til Atomvåpen, Norges Fredslag, og Peace Brigades International. Langemyr understreker at de involverte organisasjonene har både likheter og forskjeller i saksfokus og arbeidsmåter:

– Vi er organisasjoner som jobber på mange ulike måter, men som har til felles at vi jobber for fred. Som vi sier det i Norges Fredsråd: Det finnes mange veier til fred.

Organisasjonene disponerer til sammen 550 kvadratmeter med kontorlokaler, seminarrom, møterom og lagerplass i toppetasjen i Møllergata 12, rett ved Youngstorget. Langemyr tror det nye “huset” vil bli lagt merke til, både av politikere, forskningsmiljøer, media og allmennheten:

– Vårt store seminarrom vil bli brukt hyppig av organisasjonene på huset til å arrangere større åpne møter, workshoper og filmvisninger. Gjennom at fredsorganisasjonene kommer tettere sammen håper vi at vi kan lære mer av hverandre og at vi kan få til mer effektivitet i administrative støttefunksjoner som f.eks. regnskap og drift av datasystemer.

Selv om de involverte organisasjonene for det meste kommer til å jobbe med sine egne arrangementer og prosjekter er det også planlagt tre større åpne fellesarrangementer i 2012: Markering av “Global day of Military Spending” den 17. april, markering av Fredsdagen den 21. september, og et arrangement i forbindelse med utdelingan av Nobels fredspris den 10. desember. I tillegg kommer Fredshuset til å arrangere månedlige faglunsjer med eksterne bidragsytere.

I første omgang er det likevel mye administrativt arbeid som må på plass. Langemyr håper at driften av Fredshuset på sikt kan finansieres gjennom en fast post på statsbudsjettet for 2013.

– For prisen på en Joint Strike Fighter kan vi drifte Fredshuset i 3000 år, avslutter Langemyr.