Bilder fra Fredshusets åpningsfest

De syv klappende medarbeiderne i Norges Fredsråd har jobbet med å få på plass det praktiske i forbindels med etableringen av Fredshuset. Fra venstre: Christian Clementsen, Sveinung Holien, Alex Klein, Marie Thoresen, Barbara Trojanowska, Kamila Wisz og Hedda Langemyr. FOTO: Alexander Harang.

Tidligere SV-leder Berit Ås som tidligere på dagen holdt en tale hvor hun trakk de historiske trådene tilbake til tidligere tiårs fredskamper. FOTO: Alexander Harang.

Musiker Ida Isax Alfstad og bandet hennes sang og spilte for de fremmmøtte. FOTO: Alexander Harang.

Konferansier Magnus Løvold presenterte innlederne og sørget for at arrangementet hadde en rød tråd. FOTO: Alexander Harang.

Publikum fra Changemaker og ICAN. FOTO: Alexander Harang.

Tina Shagufta Kornmo fra LIM og Halvard Hjermundrud fra PBI. FOTO: Alexander Harang.

Fred­rik S. Heffermehl, ærespresident i Norges Fredsråd, som for tiden er aktiv på mediefronten med kritikk av den norske Nobelkomiteen for deres brudd på Alfred Nobels testament. FOTO: Alexander Harang.

Festens yngste deltaker og den mest hårete (Knut Hjelleset). FOTO: Alexander Harang.

Komiker og samfunndebattant Shabana Rehman er nyansett i LIM-nettverket og var for anledningen antrukket blond “Habintu”-parykk. FOTO: Alexander Harang.

Les mer om åpningen av Fredshuset her: http://fredshuset.no/apnet-fredshuset/

Se flere av Alexander Harangs bilder fra åpningsfesten her: http://homepage.mac.com/alexanderharang/Fredshuset%20åpnes!/index.html

Åpnet Fredshuset

Fredsbevegelsens nye storstue kan bidra til å revitalisere norsk fredsarbeid, mente  fredsforskere og fredsaktivister som var tilstede under den høytidelige åpningen.

Rundt 100 fredsaktivister i varierende aldre var innom åpningsarrangementet.   FOTO: Alexander Harang

Fredshusets store seminarrom var fylt til randen av forventning da rundt 100 mennesker tok turen innom den offisielle åpningen av Fredshuset torsdag den 1. mars. Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, ønsket velkommen til det nye kurs- og konferansesenteret for meningsbrytning om utenrikspolitikk, menneskerettigheter, forsvars- og sikkerhetsspørsmål:

- På vegne av Fredsrådet og alle tilhørende organisasjoner på huset er det en stor glede og ære for meg å ønske dere alle hjertelig velkomne til åpningen av Oslos første fredshus. Fredshuset skal være en fysisk arena for norsk frivillig fredsarbeid.

Mer robust fredsarbeid

Langemyr pekte i sitt åpningsinnlegg på behovet for en sterkere, mer helhetlig og samkjørt fredsbevegelse og at Fredshuset er et virkemiddel for å styrke det almenne engasjementet rundt freds- og antikrigsarbeid.

- Det var med ærefrykt og litt redsel at vi tok fatt på et så omfattende og ambisiøst prosjekt som dette. Men som Fridtjof Nansen sa: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid. Fredshuset vil gjøre det lettere å arrangere flere eksternt rettede aktiviteter for fredsorganisasjonene. Det vil styrke den fredspolitiske debatten, og sørge for at flere stemmer deltar. Det vil også styrke rekrutteringen til fredsorganisasjoner, noe som vil gi flere aktiviteter og et mer robust grunnlag for fredsarbeidet i Norge.

- Krev mer penger

Langemyr understreket at Fredshuset og fredsbevegelsen er billig i drift sammenlignet med militæret:

- Vi regna på det her om dagen og fant ut at ett eneste jagerfly ville kunne finansiere driften av Fredshuset i rundt 3000 år.

PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken snakket en del om betydningen av penger og betydningen av å være uavhengig av staten. Han var ikke imponert over Langemyrs driftsbudsjett.

- Jeg vil oppfordre dere til å kreve mer penger, sa PRIO-direktøren.

- Lover godt for framtiden

Det var ett bredt aldersspenn blant de frammøtte tilhørerne. Tidligere SV-leder Berit Ås  trakk linjer tilbake til tidligere tider hvor fredsbevegelsen hadde en sterkere posisjon enn i dag og understreket kvinners tradisjonelle roller både som offer for krigshandlinger men også som fredsskapere.

- Jeg er glad for å se så mange unge fjes her i dag og det bør love godt for fremtiden, understreket Ås til de fremmøtte tilhørerne.

Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, og styreleder Erik Strøm har jobbet i et år med å realisere Fredshusprosjektet. I bakgrunnen: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman, nyansatt for LIM-nettverket på Fredshuset. FOTO: Alexander Harang.

Se flere bilder fra åpningen av Fredshuset her.