Om Fredshuset

Fredsbevegelsen har i lang tid båret preg av å være fragmenterte satelitter i et stort fredspolitisk univers. Diskusjonen rundt freds- og sikkerhetspolitikk har i stor grad vært forbeholdt et fåtall eksperter. Det har i mindre grad vært en bred og folkelig diskusjon rundt disse spørsmålene. Dette gir en demokratisk utfordring for freds- og sikkerhetspolitikken i Norge.  Behovet for samling og etableringen av en sterkere og mer helhetlig bevegelse har sågar lenge vært tilstede. Dannelsen av fredshuset er et svar på dette. Fredshuset skal og vil være en arena for økt deltagelse i fredsarbeid og i organisasjonene som i dag arbeider innenfor dette feltet. Gevinstene ved dette prosjektet er flerfoldige. Flere eksternt rettede aktiviteter kan gjennomføres for de ulike fredsorganisasjonene. Det vil kunne styrke den fredspolitiske debatten, og sørge for at det blir flere stemmer som kan delta. Vi tror også dette vil styrke rekrutteringen til fredsorganisasjoner, noe som vil gi flere aktiviteter og dermed gi et mer robust grunnlag for virksomheten. Det er med stolthet og glede vi inviterer dere alle inn i Oslos første fredshus. Velkommen!

På vegne av Norges Fredsråd og Fredshuset, Hedda Langemyr

Les mer om organisasjonene på Fredshuset..