29/03 – LIM inviterer til rapportlansering: Hvordan fremme felles verdier?

Sted: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo.
Tid: 29. mars, kl. 16.00 - 19.00

Gjennom innvandring er samfunnet blitt stadig mer flerkulturelt og flerreligiøst, og dermed også mer verdipluralistisk. Det er derfor ikke tilfeldig at integreringsdebatten i den senere tid i stor grad har handlet om verdier. LIM mener at både myndighetene og det sivile samfunnet må forene krefter i å styrke et fellesskap på tvers av forskjeller. Alternativet kan bli en utvikling av parallelle samfunn og økte motsetninger.

Formålet med denne studien er å belyse noen av utfordringene vi står overfor i arbeidet med å fremme felles verdier. Vi har intervjuet relevante organisasjoner i det flerkulturelle Norge samt liberale muslimske organisasjoner i USA, Storbritannia og Danmark. I tillegg har LIM kommet med egne betraktninger og anbefalinger. Vi har sett det som naturlig for oss å fokusere særskilt på utfordringene knyttet til integreringen av muslimske grupper. LIM mener at både myndighetene og det sivile samfunnet må forene krefter i å styrke et fellesskap på tvers av forskjeller.

29. mars inviterer vi til rapportlansering og diskusjon:

Pogram:
16:00 Velkommen ved informasjonsleder i LIM, Shabana Rehman
16:05 Presentasjon av rapporten ved leder i LIM, Tina Shagufta Kornmo og ved frilanser Heidi Helene Sveen
16:45 Visning av filmen “Ijtihad” – laget av “Demokratiske muslimer” i Danmark
17:20 Kaffe og forfriskninger
17:30 Paneldebatt  Sara Azmeh Rasmussen, Louiza Louihibi, Knut Olav Åmås, Lars Gule. Ordstyrer: Shabana.
18:25 Ordstyrer oppsummerer.

Rapporten kan lastes ned her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>