Fredsprisen – tilhører den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?

Fredshusets første faglunsj!

Tid: Tirsdag, 24.april kl.12.00-13.30
Sted: Fredshuset, Møllergata 12

«Fredsprisen – tilhører den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?» 

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, har brukt de siste 4 ½ årene på å forske i bevisene for hva som var Nobels hensikt og mener å ha funnet veldig klare svar, Nobel ville støtte fredsbevegelsens arbeid for en global fredsorden. Arbeidet med å få fredsprisen tilbake til de tiltenkte prisvinnerne har gitt viktige erfaringer om fredsideenes sjanse i norsk og vestlig politikk. Er fredsbevegelsen tjent med å la norske politikere smuldre opp prisen i alle retninger, eller bør den ta aktive forlange respekt for den spesifikke fredsvisjon Nobel tok sikte på å støtte?

Det blir matservering fra 11.45. Velkommen!

Neste faglunsj er 22. mai kl. 12. Innleder blir Steinar Bryn fra Nansen Fredssenter.  Temaet for denne faglunsjen blir: «Erfaringer med dialog som verktøy i konflikthåndtering på Balkan.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>