29/03 – LIM inviterer til rapportlansering: Hvordan fremme felles verdier?

Sted: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo.
Tid: 29. mars, kl. 16.00 - 19.00

Gjennom innvandring er samfunnet blitt stadig mer flerkulturelt og flerreligiøst, og dermed også mer verdipluralistisk. Det er derfor ikke tilfeldig at integreringsdebatten i den senere tid i stor grad har handlet om verdier. LIM mener at både myndighetene og det sivile samfunnet må forene krefter i å styrke et fellesskap på tvers av forskjeller. Alternativet kan bli en utvikling av parallelle samfunn og økte motsetninger.

Formålet med denne studien er å belyse noen av utfordringene vi står overfor i arbeidet med å fremme felles verdier. Vi har intervjuet relevante organisasjoner i det flerkulturelle Norge samt liberale muslimske organisasjoner i USA, Storbritannia og Danmark. I tillegg har LIM kommet med egne betraktninger og anbefalinger. Vi har sett det som naturlig for oss å fokusere særskilt på utfordringene knyttet til integreringen av muslimske grupper. LIM mener at både myndighetene og det sivile samfunnet må forene krefter i å styrke et fellesskap på tvers av forskjeller.

29. mars inviterer vi til rapportlansering og diskusjon:

Pogram:
16:00 Velkommen ved informasjonsleder i LIM, Shabana Rehman
16:05 Presentasjon av rapporten ved leder i LIM, Tina Shagufta Kornmo og ved frilanser Heidi Helene Sveen
16:45 Visning av filmen “Ijtihad” – laget av “Demokratiske muslimer” i Danmark
17:20 Kaffe og forfriskninger
17:30 Paneldebatt  Sara Azmeh Rasmussen, Louiza Louihibi, Knut Olav Åmås, Lars Gule. Ordstyrer: Shabana.
18:25 Ordstyrer oppsummerer.

Rapporten kan lastes ned her

Intern åpningsmarkering for Fredshuset

Sted: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo
Tid:  Torsdag 22. mars,  kl. 19.00 – 23.00.

Fredshuset er nytt i Oslo og samler åtte organisasjoner som arbeider for fred og konfliktløsning nasjonalt og internasjonalt. Åpningen av Fredshuset skaper rammene for samarbeid på tvers av organisasjonene, og bidrar til å styrke fredsbevegelsen i Norge. Som møtepunkt for fredsbevegelsen skal Fredshuset være en arena for informasjonsutveksling og kompetanseheving i arbeidet for fred.

For å feire dannelsen av Fredshuset inviterer organisasjonene seg selv, samt venner og følge, til en intern åpningsmarkering, torsdag den 22. mars, kl. 19.00 i seminarrommet.

Dette er en god anledning for å vise organisasjonen frem og bli kjent med andre som også engasjerer seg for fred! Vi håper dermed å se både styret, ansatte, medlemmer, støttemedlemmer, venner og livsledsagere.

På programmet følger lett musikalsk underholdning, appeller, mat og påfyll i glassene! Sammen skaper vi stemningen for kvelden!  Men husk å ta med egen drikke!

Vi holder “donasjonsboksen” åpen for økonomiske bidrag hele kvelden.

Radioaktiv stråling – etter Tsjernobyl og Fukushima

Nei til Atomvåpen inviterer til åpent møte:
“Radioaktiv stråling – etter Tsjernobyl og Fukushima”.

Tid: tirsdag 20. mars kl 1800
Sted: Fredshuset, Møllergata 12.

Innleder: Lavrans Skuterud fra Statens Strålevern

Kommentar ved Eva Fidjestøl, Nei til Atomvåpen

Det vil også bli vist en dokumentar om IAEA som holder tilbake
informasjon om skadene etter Tsjernobyl.

Det blir servering av kaffe og te og noe å bite i.

Åpner Norges viktigste møtested for fred

Torsdag 1. mars markerer Norges Fredsråd og sju andre organisasjoner etableringen av det nye kontorfellesskapet Fredshuset. 81 inviterte gjester fra fredsorganisasjoner, politikk, forskning og medier kommer.

– Fredshuset skal ikke være en selvstendig organisasjon, men vi skal være Norges største og viktigste møtested for frivillig fredsarbeid, sier Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

Fredshuset samler åtte av de mest sentrale organisasjonene i norsk fredsbevegelse: Foruten Norges Fredsråd, som er en paraplyorganisasjon for 22 norske fredsorganisasjoner, omfatter samarbeidet organisasjonene CISV, ICAN, LIM, Nansen Dialogue Network, Nei til Atomvåpen, Norges Fredslag, og Peace Brigades International. Langemyr understreker at de involverte organisasjonene har både likheter og forskjeller i saksfokus og arbeidsmåter:

– Vi er organisasjoner som jobber på mange ulike måter, men som har til felles at vi jobber for fred. Som vi sier det i Norges Fredsråd: Det finnes mange veier til fred.

Organisasjonene disponerer til sammen 550 kvadratmeter med kontorlokaler, seminarrom, møterom og lagerplass i toppetasjen i Møllergata 12, rett ved Youngstorget. Langemyr tror det nye “huset” vil bli lagt merke til, både av politikere, forskningsmiljøer, media og allmennheten:

– Vårt store seminarrom vil bli brukt hyppig av organisasjonene på huset til å arrangere større åpne møter, workshoper og filmvisninger. Gjennom at fredsorganisasjonene kommer tettere sammen håper vi at vi kan lære mer av hverandre og at vi kan få til mer effektivitet i administrative støttefunksjoner som f.eks. regnskap og drift av datasystemer.

Selv om de involverte organisasjonene for det meste kommer til å jobbe med sine egne arrangementer og prosjekter er det også planlagt tre større åpne fellesarrangementer i 2012: Markering av “Global day of Military Spending” den 17. april, markering av Fredsdagen den 21. september, og et arrangement i forbindelse med utdelingan av Nobels fredspris den 10. desember. I tillegg kommer Fredshuset til å arrangere månedlige faglunsjer med eksterne bidragsytere.

I første omgang er det likevel mye administrativt arbeid som må på plass. Langemyr håper at driften av Fredshuset på sikt kan finansieres gjennom en fast post på statsbudsjettet for 2013.

– For prisen på en Joint Strike Fighter kan vi drifte Fredshuset i 3000 år, avslutter Langemyr.