Faglunsj om Nansen Fredssenters dialog- og diasporaarbeid

Tid: 12. juni (tirsdag), kl. 12-13.30

Sted: Fredshuset (Møllergata 12)

 

I mai arrangerte vi faglunsj med Nansen Dialog der Steinar Bryn og Ingunn Skurdal introduserte deres arbeid med dialog som konflikthåndteringsmetode i tidligere Jugoslavia. Arrangementet var vellykket og derfor inviterer vi Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter til faglunsj 12.juni. Seehausen skal snakke om Nansen Fredssenter sitt dialog og diasporaarbeid med fokus på både deres satsninger i Norge og i utlandet. Dette arbeidet dreier seg i hovedsak om å skape økt forståelse og bedre samhandling mellom grupper som lever atskilt eller isolert fra hverandre og om å gi diasporagrupper støtte, veiledning og oppfølging i arbeidet for sine respektive hjemland.

 

Det blir matservering fra kl. 11.45.

Velkommen til Fredshusets utstilling

Internasjonal fredsutstilling besøker Norge: Building a Culture of Peace For the Children of the World.

http://www.youtube.com/watch?v=ZuWKZFJmOF4

Denne utstillingen viser fram ideene til hundrevis av mennesker og organisasjoner dedikert til å finne en vei til varig fred. Vi håper denne utstillingen vil gi deg en fornyet tillit til at en kultur for fred er mulig.

Utstillingen arrangeres av Norges Fredslag på Fredshuset i Møllergata i Oslo og er åpen for alle. Gratis entré.

Sted: Fredshuset
Adresse: Møllergata 12, Oslo

Åpningstider:
Torsdag 31.mai: kl. 16 – 20
Lørdag 2.juni: kl. 11 – 15
Søndag 3.juni: kl.12 – 17

Faglunsj med Nansen Dialog-nettverket førstkommende tirsdag

Tid: tirsdag 22. mai, kl. 12-13.30

Sted: Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo

Nansen Dialog-nettverket vil snakke om sitt arbeid med dialog som konflikthåndteringsmetode i tidligere Jugoslavia. I 15 år har de jobbet med lærere, journalister, ungdommer, jurister, politikere og andre for å skape fredelige løsninger i lokalsamfunn på Balkan preget av fordommer, fiendebilder, segregering, frykt og hat. Nettverket har nå 10 sentre lokalisert i ulike deler av tidligere Jugoslavia hvor de arbeider ut fra lokale og regionale behov på bakken. Nettverket var det første til å etablere en interetnisk skole i Makedonia etter krigen. De er også nominert til Nobels fredspris for fjerde gang i år, og dokumentarfilmen Reunion-ten years after the war om deres arbeid vant Amandaprisen for beste dokumentar ifjor. Hør deres historie på Fredshuset kommende tirsdag!

Fredshusets første faglunsj!

Tema: «Freds­pri­sen – til­hø­rer den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?»

Tid: Tirs­dag, 24.april kl.12.00–13.30
Sted: Freds­hu­set, Møl­ler­gata 12

Fred­rik S. Hef­fermehl, jurist og for­fat­ter, har brukt de siste 4 ½ årene på å forske i bevi­sene for hva som var Nobels hen­sikt og mener å ha fun­net vel­dig klare svar, Nobel ville støtte freds­be­ve­gel­sens arbeid for en glo­bal freds­or­den. Arbei­det med å få freds­pri­sen til­bake til de til­tenkte pris­vin­nerne har gitt vik­tige erfa­rin­ger om fred­side­enes sjanse i norsk og vest­lig poli­tikk. Er freds­be­ve­gel­sen tjent med å la norske poli­ti­kere smuldre opp pri­sen i alle ret­nin­ger, eller bør den aktivt for­lange respekt for den spe­si­fikke freds­vi­sjon Nobel tok sikte på å støtte?

Det blir mat­ser­ve­ring fra 11.45. Velkommen!

Neste fag­lunsj er 22. mai kl. 12. Inn­le­der blir Stei­nar Bryn fra Nan­sen Freds­sen­ter.  Temaet for denne fag­lun­sjen blir: «Dia­log og for­soning — under­kom­mu­ni­serte dimen­sjo­ner i norsk fredsarbeid.»