29/03 – LIM inviterer til rapportlansering: Hvordan fremme felles verdier?

Sted: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo.
Tid: 29. mars, kl. 16.00 - 19.00

Gjennom innvandring er samfunnet blitt stadig mer flerkulturelt og flerreligiøst, og dermed også mer verdipluralistisk. Det er derfor ikke tilfeldig at integreringsdebatten i den senere tid i stor grad har handlet om verdier. LIM mener at både myndighetene og det sivile samfunnet må forene krefter i å styrke et fellesskap på tvers av forskjeller. Alternativet kan bli en utvikling av parallelle samfunn og økte motsetninger.

Formålet med denne studien er å belyse noen av utfordringene vi står overfor i arbeidet med å fremme felles verdier. Vi har intervjuet relevante organisasjoner i det flerkulturelle Norge samt liberale muslimske organisasjoner i USA, Storbritannia og Danmark. I tillegg har LIM kommet med egne betraktninger og anbefalinger. Vi har sett det som naturlig for oss å fokusere særskilt på utfordringene knyttet til integreringen av muslimske grupper. LIM mener at både myndighetene og det sivile samfunnet må forene krefter i å styrke et fellesskap på tvers av forskjeller.

29. mars inviterer vi til rapportlansering og diskusjon:

Pogram:
16:00 Velkommen ved informasjonsleder i LIM, Shabana Rehman
16:05 Presentasjon av rapporten ved leder i LIM, Tina Shagufta Kornmo og ved frilanser Heidi Helene Sveen
16:45 Visning av filmen “Ijtihad” – laget av “Demokratiske muslimer” i Danmark
17:20 Kaffe og forfriskninger
17:30 Paneldebatt  Sara Azmeh Rasmussen, Louiza Louihibi, Knut Olav Åmås, Lars Gule. Ordstyrer: Shabana.
18:25 Ordstyrer oppsummerer.

Rapporten kan lastes ned her

20. mars kl. 18: Radioaktiv Stråling etter Tsjernobyl og Fukushima

Oslo Nei til Atomvåpen arrangerer åpen debatt og viser dokumentarfilm.

Ett år etter jordskjelvkatastrofen i Japan kommer stadig nye sjokkerende detaljer for dagen. Innledning ved Lavrans Skuterud fra Statens Strålevern og fysiker og fredsaktivist Eva Fidjestøl. Det blir vist film som dokumenterer at IAEA har holdt tilbake viktig informasjon om strålefare.


Intern åpningsmarkering for Fredshuset

Sted: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo
Tid:  Torsdag 22. mars,  kl. 19.00 – 23.00.

Fredshuset er nytt i Oslo og samler åtte organisasjoner som arbeider for fred og konfliktløsning nasjonalt og internasjonalt. Åpningen av Fredshuset skaper rammene for samarbeid på tvers av organisasjonene, og bidrar til å styrke fredsbevegelsen i Norge. Som møtepunkt for fredsbevegelsen skal Fredshuset være en arena for informasjonsutveksling og kompetanseheving i arbeidet for fred.

For å feire dannelsen av Fredshuset inviterer organisasjonene seg selv, samt venner og følge, til en intern åpningsmarkering, torsdag den 22. mars, kl. 19.00 i seminarrommet.

Dette er en god anledning for å vise organisasjonen frem og bli kjent med andre som også engasjerer seg for fred! Vi håper dermed å se både styret, ansatte, medlemmer, støttemedlemmer, venner og livsledsagere.

På programmet følger lett musikalsk underholdning, appeller, mat og påfyll i glassene! Sammen skaper vi stemningen for kvelden!  Men husk å ta med egen drikke!

Vi holder “donasjonsboksen” åpen for økonomiske bidrag hele kvelden.

Radioaktiv stråling – etter Tsjernobyl og Fukushima

Nei til Atomvåpen inviterer til åpent møte:
“Radioaktiv stråling – etter Tsjernobyl og Fukushima”.

Tid: tirsdag 20. mars kl 1800
Sted: Fredshuset, Møllergata 12.

Innleder: Lavrans Skuterud fra Statens Strålevern

Kommentar ved Eva Fidjestøl, Nei til Atomvåpen

Det vil også bli vist en dokumentar om IAEA som holder tilbake
informasjon om skadene etter Tsjernobyl.

Det blir servering av kaffe og te og noe å bite i.

Bilder fra Fredshusets åpningsfest

De syv klappende medarbeiderne i Norges Fredsråd har jobbet med å få på plass det praktiske i forbindels med etableringen av Fredshuset. Fra venstre: Christian Clementsen, Sveinung Holien, Alex Klein, Marie Thoresen, Barbara Trojanowska, Kamila Wisz og Hedda Langemyr. FOTO: Alexander Harang.

Tidligere SV-leder Berit Ås som tidligere på dagen holdt en tale hvor hun trakk de historiske trådene tilbake til tidligere tiårs fredskamper. FOTO: Alexander Harang.

Musiker Ida Isax Alfstad og bandet hennes sang og spilte for de fremmmøtte. FOTO: Alexander Harang.

Konferansier Magnus Løvold presenterte innlederne og sørget for at arrangementet hadde en rød tråd. FOTO: Alexander Harang.

Publikum fra Changemaker og ICAN. FOTO: Alexander Harang.

Tina Shagufta Kornmo fra LIM og Halvard Hjermundrud fra PBI. FOTO: Alexander Harang.

Fred­rik S. Heffermehl, ærespresident i Norges Fredsråd, som for tiden er aktiv på mediefronten med kritikk av den norske Nobelkomiteen for deres brudd på Alfred Nobels testament. FOTO: Alexander Harang.

Festens yngste deltaker og den mest hårete (Knut Hjelleset). FOTO: Alexander Harang.

Komiker og samfunndebattant Shabana Rehman er nyansett i LIM-nettverket og var for anledningen antrukket blond “Habintu”-parykk. FOTO: Alexander Harang.

Les mer om åpningen av Fredshuset her: http://fredshuset.no/apnet-fredshuset/

Se flere av Alexander Harangs bilder fra åpningsfesten her: http://homepage.mac.com/alexanderharang/Fredshuset%20åpnes!/index.html

Åpnet Fredshuset

Fredsbevegelsens nye storstue kan bidra til å revitalisere norsk fredsarbeid, mente  fredsforskere og fredsaktivister som var tilstede under den høytidelige åpningen.

Rundt 100 fredsaktivister i varierende aldre var innom åpningsarrangementet.   FOTO: Alexander Harang

Fredshusets store seminarrom var fylt til randen av forventning da rundt 100 mennesker tok turen innom den offisielle åpningen av Fredshuset torsdag den 1. mars. Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, ønsket velkommen til det nye kurs- og konferansesenteret for meningsbrytning om utenrikspolitikk, menneskerettigheter, forsvars- og sikkerhetsspørsmål:

- På vegne av Fredsrådet og alle tilhørende organisasjoner på huset er det en stor glede og ære for meg å ønske dere alle hjertelig velkomne til åpningen av Oslos første fredshus. Fredshuset skal være en fysisk arena for norsk frivillig fredsarbeid.

Mer robust fredsarbeid

Langemyr pekte i sitt åpningsinnlegg på behovet for en sterkere, mer helhetlig og samkjørt fredsbevegelse og at Fredshuset er et virkemiddel for å styrke det almenne engasjementet rundt freds- og antikrigsarbeid.

- Det var med ærefrykt og litt redsel at vi tok fatt på et så omfattende og ambisiøst prosjekt som dette. Men som Fridtjof Nansen sa: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid. Fredshuset vil gjøre det lettere å arrangere flere eksternt rettede aktiviteter for fredsorganisasjonene. Det vil styrke den fredspolitiske debatten, og sørge for at flere stemmer deltar. Det vil også styrke rekrutteringen til fredsorganisasjoner, noe som vil gi flere aktiviteter og et mer robust grunnlag for fredsarbeidet i Norge.

- Krev mer penger

Langemyr understreket at Fredshuset og fredsbevegelsen er billig i drift sammenlignet med militæret:

- Vi regna på det her om dagen og fant ut at ett eneste jagerfly ville kunne finansiere driften av Fredshuset i rundt 3000 år.

PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken snakket en del om betydningen av penger og betydningen av å være uavhengig av staten. Han var ikke imponert over Langemyrs driftsbudsjett.

- Jeg vil oppfordre dere til å kreve mer penger, sa PRIO-direktøren.

- Lover godt for framtiden

Det var ett bredt aldersspenn blant de frammøtte tilhørerne. Tidligere SV-leder Berit Ås  trakk linjer tilbake til tidligere tider hvor fredsbevegelsen hadde en sterkere posisjon enn i dag og understreket kvinners tradisjonelle roller både som offer for krigshandlinger men også som fredsskapere.

- Jeg er glad for å se så mange unge fjes her i dag og det bør love godt for fremtiden, understreket Ås til de fremmøtte tilhørerne.

Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, og styreleder Erik Strøm har jobbet i et år med å realisere Fredshusprosjektet. I bakgrunnen: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman, nyansatt for LIM-nettverket på Fredshuset. FOTO: Alexander Harang.

Se flere bilder fra åpningen av Fredshuset her.